نخ BCF

شما اینجا هستید

الیاف و نخ BCF

نخ و الیاف مورد استفاده در بافت انواع فرش ماشینی در دو دسته جزئی یا کوتاه (staple) و پیوسته (BCF) وجود دارد. تفاوت این دوسته در طول آن ها است. الیاف جزئی در قطعات کوچک 7 تا 25 سانتی متری در هم تنیده می شوند تا نخ نهایی برای تولید فرش تهیه شود اما در نخ BCF در طول های نامحدود در هم تنیده می شوند. الیاف پلی استر معمولا به صورت BCF عرضه می شود. استفاده نخ های BCF در تولید فرش ماشینی باعث می شود که فرش بدون پرز باشد.